ระบบโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด

โซล่าเซลล์ระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทน หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบที่ถูกติดตั้งเพื่อแปลงหลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นระบบที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมหรับบรรยากาศในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเทศที่มีแดดแรงตลอดทั้งปี การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาใช้งาน จะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว สามารถปรับใช้ได้ทั้งที่อยู่อาศัย และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมไปถึงออฟฟิศขนามย่อมก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการติดตั้งอาจจะสูง และมีค่าใช้จ่ายหลายส่วน แต่ถ้าหากได้ใช้งานแล้วจะส่งผลในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบโซล่าเซลล์จะมีให้เลือกใช้งานดังต่อไปนี้

1.ระบบออนกริด : ระบบแรกคือระบบออนกริดที่จะเป็นการใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ถูกผลิตมาจากแผงโซลาเซลล์ หรือก็คือเป็นระบบที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้งสองรูปแบบ ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับการนำมาใช้กับบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นหลัก ไม่มีแบตเตอรี่ ผลิตไฟฟ้าได้แล้วใช้เลย ที่สำคัญระบบดังกล่าวยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย แต่การติดตั้งระบบออนกริดจะต้องทำการขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนที่จะติดตั้งมาใช้งาน ถือว่าเป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ว่าค่าติดตั้งจะสูง แต่จะสามารถคืนทุนได้รวดเร็ว

2.ระบบออฟกริด : การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบระบบออฟกริด จะเป็นระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาติจากการไฟฟ้า การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบออกฟกริด จะเหมาะสมกับสถานที่ที่ไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงการใช้งาน อย่างเช่น พื้นที่ห่างไกล บนเขา บนดอย ที่ยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เป็นระบบที่สามารถเห็นผลการใช้งานได้โดยตรง เพราะพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จะสามารถทำให้การใช้งานโซล่าเซลล์จะเกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

3.ระบบไฮบริด : ระบบโซล่าเซลล์แบบระบบไฮบริดจะเป็นส่วนผสมระหว่างระบบ ออนกริด และ ออฟกริด ซึ่งจะมีทั้งจากการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้จากแผงโซล่าเซลล์ และจากไฟจากแบตเตอรี่ ในกรณีที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาในปริมาณที่มากจนเกินไป แบตเตอร์รี่ก็จะทำหน้าที่ในการกักเก็บพลังงานไฟ ที่จะสามารถดึงเอามาใช้งานได้ในช่วงเวลากลางคืน แต่การผลิตไฟฟ้าในระบบไฮบริด จะไม่สามารถขายคืนกระแสไฟให้กับภาครัฐ หรือการไฟฟ้าได้นั่นเอง

สำหรับระบบโซล่าเซลล์ทั้ง 3 รูปแบบที่นำมาให้ได้ดูกันนั้น ก็จะมีวิธีการใช้ รูปแบบ และจุดเด่นในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ควรเลือกใช้ตามปริมาณการใช้งาน รวมไปถึงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ ซึ่งการเลือกใช้พลังงานทดแทนจากแสงแดดอย่างโซล่าเซลล์อาจจะมีค่าติดตั้งที่สูง แต่ถ้าหากได้ใช้งานแล้ว จะสามารถคุ้มค่าในระยะยาวได้เป็นอย่างดีแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันก็สามารถมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยได้สูงเช่นเดียวกัน