การทำใบขับขี่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจะใช้งานรถบนท้องถนนสิ่งสำคัญที่จะต้องมีก่อนนั่นก็คือ ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ เป็นเอกสารสำคัญที่กรมการขนส่งทางบอกจะออกให้กับบุคคลนั้น เอกสารฉบับนี้จะแสดงว่าคุณมีคุณสมบัติในการขับขี่สัญจรบนท้องถนนได้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ ก็ตาม ซึ่งการขอในอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด หลักเกฑณ์ และเงื่อนไขในการทำใบขับขี่ และการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้แม่นยำก่อนที่จะทำใบขับขี่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกประเภทมากที่สุด

ใบอนุญาตขับขี่มีกี่ประเภท

สำหรับใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่ หลักๆ แล้วสามารถแบ่งตามประเภทของใบขับขี่ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ นั่นก็คือ

 • ประเภทส่วนบุคคล (ท.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล ซึ่งจะสามารถใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคคลทั่วไป ที่จะเป็นรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวเลข และตัวอักษาสีดำ
 • ประเภท ทุกประเภท (ท.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ที่สามารถนำมาใช้สำหรับสาธารณะ ที่จะเป็นรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพื้นเหลือง ซึ่งจะได้รับอนุญาตในการขับขี่รถประเภทต่างๆ ทุกประเภท จะสามารถทดแทนใบอนุญาติเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายด้วยรถยนต์ได้

ใบขับขี่มีกี่ชนิด

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ จะมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป กับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งหลักๆ จะถูกแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ทั้งหมด 11 ชนิด ดังต่อไปนี้

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือใบขับขี่สากล

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำใบขับขี่ 2566

ปัจจุบันการทำใบขับขี่จะมีวิธี และขั้นตอนต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ซึ่งการทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถในปี 2566 จะเป็นรูปแบบรายการใบรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยที่เอกสารที่จะจำเป็นต้องใช้ก็จะมีดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำวันประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

เพียงแค่มีเอกสารสำคัญ แค่ 2 อย่างเพียงเท่านั้นก็สามารถทำใบขับขี่ได้แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนในการทำใบขับขี่ออนไลน์ จะต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือทำการจองผ่านเว็บไซต์ Gecc.dit.co.th เป็นเว็บหลักของกรมการขนส่ง ที่จะสามารถทำให้ตองคิวได้อย่างสะดวกสบาย จะมีขั้นตอนทุกอย่างรองรับภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้สามารถเข้าใจในระบบทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย