ทารกในครรภ์หายใจยังไง มาคลายข้อสงสัยกันได้เลย

ทารกในครรภ์หายใจยังไง เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักตั้งคำถาม ซึ่งสามารถบอกได้ง่าย ๆ ว่าอากาศจะถูกส่งผ่านจากแม่ไปสู่ลูกผ่านทางรก ซึ่งจะเริ่มหลังจากการฝังตัวที่ผนังมดลูกได้ประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ โดยพัฒนาการของระบบทางเดินหายใจนั้นจะมีการพัฒนาดังนี้

สัปดาห์ที่ 4 หลังจากมีการฝังตัวที่ผนังมดลูก ทารกในครรภ์หายใจยังไง

เป็นช่วงที่การสร้างท่อทางเดินหายใจแรกเริ่ม ที่พัฒนามาจากการแตกออกของเยื่อบุทางเดินอาหารชั้นใน และมีการสร้างหลอดเลือดโดยรอบทางเดินหายใจ

สัปดาห์ที่ 6 หลังจากมีการฝังตัวที่ผนังมดลูก

ท่อทางเดินหายใจจะใหญ่ขึ้นเห็นได้ชัดเจนแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงระดับของขั้วปอดที่มีขนาดเล็กที่สุด เริ่มมีการสร้างหลอดเลือดแดง มีการนำเลือดจากหัวใจด้านล่างขวาเข้าสู่ปอด แล้วนำเลือดดำจากปอดสู่หัวใจห้องบนซ้าย มีการแยกส่วนของหลอดลมและหลอดอาหารออกจากกันท่อทางเดินหายใจแรกเริ่มมีการพัฒนา กะบังลมถูกสร้างขึ้นครบทั้ง 2 ข้างมาบรรจบกันตรงกลางเป็นตัวปิดกั้นระหว่างช่องอกและช่องท้อง ซึ่งเป็นการกำหนดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อปอดในแนวตั้ง

เมื่ออายุครรภ์ได้ 16 – 28 สัปดาห์

ในช่วงนี้ทางเดินหายใจพร้อมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ เพราะทางเดินหายใจตอนต้นส่วนใหญ่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยหลอดเลือดฝอยบริเวณรอบหนาแน่นเห็นได้ชัดเจน มีเซลล์ลดแรงตึงผิวเคลือบถุงลม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ปอดขยายตัวเมื่อเริ่มหายใจครั้งแรก ซึ่งอายุครรภ์ครบ 34 สัปดาห์ก็จะเสร็จสมบูรณ์ ในสัปดาห์ที่ 26 รูจมูกของทารกจะเริ่มเปิดจึงเริ่มฝึกการหายใจ เมื่ออายุครรภ์ 28 – 36 สัปดาห์ ทางเดินหายใจส่วนปลายจะกว้างออก จะพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ เมื่ออายุครรภ์ได้ 35 สัปดาห์ขึ้นไป

อายุครรภ์ 36 – 37 สัปดาห์

ช่วงนี้จะมีการแยกตัว Terminal saccules โดยเป็นถุงลมหลาย ๆ อัน เมื่อทารกคลอดลูกตัดสายรก รกจะหมดหน้าที่ในการส่งออกซิเจน เด็กจะเริ่มหายใจเอง และรับออกซิเจนทางปอดแทน

หากคุณแม่หายใจไม่สะดวก จะส่งผลต่อเด็กในครรภ์หรือไม่

หากคุณแม่หายใจไม่สะดวกซึ่งเกิดจากภาวะตั้งครรภ์ เช่น เกิดจากฮอร์โมนที่ทำให้หายใจถี่ และลึกมากขึ้นหรือมดลูกมีการขยายใหญ่ขึ้น จนไปกดทับบริเวณปอดจนทำรู้สึกหายใจลำบาก จะไม่อันตรายต่อทารกในครรภ์เนื่องจากทารกมีการเก็บสะสมออกซิเจนไว้มากเพียงพอผ่านทางรก แต่หากอาการหายหายใจผิดปกติ ติดขัด ไอไม่หยุด หรือรู้สึกกังวลใจควรพบคุณหมอเพื่อเข้ารับการวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ จะดีที่สุด

มาถึงตรงนี้คงจะพอเข้าใจหายสงสัยกันแล้วว่า ทารกในครรภ์หายใจยังไง โดยสรุปได้ง่าย ๆ ก็คือในแต่ละช่วงเด็กจะมีการพัฒนาการหายใจตลอดเวลา และได้รับออกซิเจนผ่านทางผู้เป็นแม่ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านรก และสายสะดือจากแม่เพื่อทำการหายใจออก และขจัดของเสียออกจากร่างกายนั่นเอง