วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ที่ผู้ปกครองควรรู้

การฉีดวัคซีนในเด็กจะช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรใส่ใจให้เด็กให้รับวัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะมีวัคซีนที่สำคัญต่างๆดังนี้

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กที่จำเป็น มีดังนี้

  • วัคซีนวัณโรค (BCG) เป็นวัคซีนที่ควรฉีดให้กับเด็กแรกเกิด ซึ่งจะทำการฉีดบริเวณไหล่ซ้ายของเด็ก โดยทั่วไปวัคซีนนี้โรงพยาบาลก็จะฉีดให้กับเด็กทารกก่อนที่พ่อแม่จะพากลับบ้าน
  • วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) จะต้องได้รับวัคซีนนี้ทั้งหมด 3 เข็ม สำหรับเข็มแรกจะฉีดตั้งแต่แรกเกิด ส่วนเข็มที่ 2 จะฉีดเมื่อเด็กอายุได้ 1 เดือน และเข็มที่ 3 จะฉีดเมื่อเด็กอายุ 6 เดือน
  • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DPT) สำหรับชุดแรกจะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อเด็กมีอายุได้ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน โดยควรมีการฉีดกระตุ้นอีกครั้งในช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน และเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 ปี สำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี หลังจากฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักแล้ว ก็ควรที่จะฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ทุกๆ 10 ปี
  • วัคซีนโปลิโอ โดยจะใช้รูปแบบฉีดร่วมกับแบบกิน เด็กควรรับการหยอดวัคซีนโปลิโอในรูปแบบกิน 5 ครั้ง เมื่อเด็กอายุได้ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี และต้องได้รับวัคซีนโปลิโอแบบฉีด 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุได้ 4 เดือน
  • วัคซีนคางทูม หัด และหัดเยอรมัน (MMR) และ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE) โดยควรฉีดให้กับเด็กตามช่วงอายุ 1 ปี และเด็ก 2 ปี 6 เดือน
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในทุกๆปีเด็กควรฉีดวัคซีนนี้ 1 ครั้ง ให้ฉีดตั้งแต่อายุ 6 เดือน ไปจนถึงอายุ 18 ปี สำหรับในปีแรกให้ฉีด 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างในการฉีด 4 สัปดาห์
  • วัคซีนเอชพีวี (HPV) ควรฉีดให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ร้อยละ 70-90 และสามารถป้องกันหูดอวัยวะเพศได้ ใช้ได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการไปรับวัคซีน

  • ให้นำสมุดบันทึกสุขภาพ หรือสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนไปด้วยทุกครั้ง เพื่อแพทย์จะได้ดูประวัติสุขภาพ ลงบันทึกและติดตามเพื่อรับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด
  • หากเด็กเป็นไข้ ควรรักษาอาการไข้ให้หายก่อนค่อยมารับการฉีดวัคซีน
  • หากเด็กเคยมีอาการที่รุนแรงหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่น มีผื่นลมพิษขึ้น มีไข้สูง มีอาการชัก บริเวณที่ฉีดบวมแดง ก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง

การฉีดวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กนั้น หากไม่สามารถมาฉีดวัคซีนได้ตามนัด ก็ควรพาเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบ ไม่ว่าจะเว้นเวลาไปนานเท่าไหร่ ก็สามารถมาฉีดวัคซีนได้ โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่