Forex คืออะไร

Forex คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าเงินในตลาดก็จะมีการผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา โดยที่จะอิงความสำคัญมาจาก Demand และ Supply ของแต่ละสกุลเงิน ส่งผลต่อปัจจัยหลายๆ อย่างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน เป็นต้น เรียกได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความอ่อนไหวต่อปัจจัยรอบข้างค่อนข้างมากเลย เรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางเทศกิจโลก ที่นักลงทุนหลายๆ คนยกให้ตลาด Forex เป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุน

ลักษณะเด่นของตลาด Forex จะมีดังต่อไปนี้

  • ตลาด Forex ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นตัวหมุนเวียนทิศทางทางเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ การซื้อขายเริ่มตั้งแต่ตลาดเปิดทำการตอนเช้าในออสเตรเลีย เอเชีย ยุโรป และจนจบวันทำการของอเมริกา
  • ตลาด Forex จะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เพราะในแต่ละวันจะมีคนจำนวนคนเข้ามาซื้อ และขายกันจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆ
  • ตลาด Forex ถือว่าเป็นตลาดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนต้องใช้เวลาดูสถานการณ์ในแต่ละวันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรามีความอ่อนไหวมากต่อปัจจัยรอบตัว ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน ก็อาจจะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
  • ตลาด Forex จะสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น และขาลง ในหนึ่งคู่สกุลเงิน นักลงทุนสามารถเปิดได้ทั้งสถานะซื้อ หรือขาย โดยเปิดสถานะซื้อหากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น และเปิดสถานะขายหากคาดว่าราคาจะลดลง
  • ตลาด Forex เป็นการลงทุนที่สามารถกำหนดเงินทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นคลาดที่ลงทุนต่ำ แต่สามารถทำกำไรได้ดีอย่างมาก ด้วย Leverage แต่ในขณะเดียวกัน Leverage ก็จะสามารถทำให้นักลงทุนขาดทุนสูงมากได้ด้วยเช่นกัน
  • ตลาด Forex จะมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำ เมื่อนำเอามาเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมในการลงทุนประเภทอื่นๆ ซึ่งก็มีหลายโบรกเกอร์ที่เปิดให้บริการโดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย แต่จะเปลี่ยนรูปแบบมาคิดค่าบริการจากส่วนต่างราคา bid / ask หรือที่เรียกว่า Spread โดยคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากจะมี Spread แคบ

ในอดีตเราจะเห็นได้ว่าตลาดการลงทุน Forex มักจะจำกัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันตลาดการลงทุนถูกขัยเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย เพราะการเข้ามาของระบบการเทรนดออนไลน์ของบริษัทโปรกเกอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคนกลาง ที่จะคอยทำหน้าที่ในการออกคำสั่ง ซื้อ และ ขาย ไปยังในตลาด