กันโคลงหลัง คืออะไร มีความจำเป็นต้องติดตั้งที่รถหรือไม่

เวลาที่ขับขี่รถในบางครั้งจะรู้สึกได้ว่าตัวเรานั้นมีการเอียงออกนอกวงเลี้ยวในขณะที่มีการเข้าโค้ง ซึ่งการติดกันโคลงจะช่วยแก้ปัญหาได้ ในส่วนของการติดกันโคลงหลังสำหรับรถกระบะนั้นก็ได้รับความนิยมพอสมดวร ดังนั้นบทความนี้จะมาอธิบายว่ารถกระบะนั้นควรที่จะติดกันโคลงหรือไม่

กันโคลงหลัง คืออะไร?

กันโคลงหลังจะมีหน้าที่คือ ลดอาการรถร่อน ท้ายปัด ลดอาการโคลงของรถ ซึ่งกันโคลงจะนิยมใช้กับรถกระบะ การติดกันโคลงจะช่วยรักษาสมดุลของรถเวลาที่ต้องเข้าโค้ง ช่วยให้การขับขี่บนพื้นถนนที่เปียก หรือถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีความสมดุลมากขึ้น

ขณะที่ขับขี่รถ ร่างกายของผู้ขับขี่อาจเคลื่อนที่ไปด้านนอกของวงเลี้ยว กรณีที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง รถที่กำลังจะเลี้ยวอาจมีการยกตัวออกจากถนนและอาจเกิดการพลิกคว่ำได้ ซึ่งการพลิกคว่ำของรถขณะที่มีการเข้าโค้งด้วยความเร็วจะเกิดขึ้นเมื่อยางบริเวณขอบนอกมีน้ำหนักมากขึ้นและมีน้ำหนักที่น้อยกว่าขอบยางด้านใน การที่จะลดแรงเหวี่ยงและพลิกคว่ำของรถจะต้องกระจายน้ำหนักให้ทั่วยางทั้ง 4 เส้น ดังนั้นผู้ขับขี่ที่ต้องการรักษาสมดุลของรถจึงต้องมีการติดกันโคลง

รถกระบะจำเป็นต้องติดกันโคลงหลังหรือไม่

การติดกันโคลงหลังสำหรับรถกระบะจะขึ้นอยู่กับการใช้งานรถของแต่ละบุคคลว่ามีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องติดกันโคลง ซึ่งก็จะมีเหตุผลต่างๆดังนี้

  • ชื่นชอบความเร็ว เป็นกลุ่มผู้คนที่ต้องการใช้เหล็กกันโคลงหลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะเน้นความแรง ความเร็วของรถ มีการแต่งรถด้วยการเปลี่ยนท่อ ดันราง ติดกล่อง โดยจะเน้นให้รถมีความแรงเป็นหลัก ดังนั้นรถกระบะที่ใช้จะต้องอาศัยกันโคลง เพื่อป้องกันไม่ให้ท้ายปัด หรือรถโคลงในขณะที่มีการขับขี่
  • ชื่นชอบการแต่งรถ ไม่เน้นความเร็ว คนกลุ่มนี้จะเน้นความโดดเด่นของรถ เน้นความสวยงาม ไม่เน้นความเร็ว โดยจะเน้นการแต่งรถด้วยการเปลี่ยนยางรถ ยกรถให้สูง เปลี่ยนโช๊ค ล้อแม็ก การแต่งรถแบบนี้จะมีผลต่อการขับขี่ ทำให้การทรงตัวของรถการเบรกรถทำได้ไม่ดี จึงต้องมีการติดเหล็กกันโคลงเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
  • กลุ่มที่ไม่แต่งรถและไม่เน้นความเร็ว โดยจะชอบรถแบบเดิมๆที่ออกมาจากโรงงาน ขับรถแบบใจเย็น ไม่รีบร้อน ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่มาก คนกลุ่มนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องติดกันโคลง เนื่องจากขับขี่ด้วยความปลอดภัย

หากเป็นผู้ที่ชื่นชอบความเร็วในการขับขี่ การติดกันโคลงก็ช่วยเพิ่มความสมดุลของรถให้มีมากขึ้น แต่หากไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วก็ไม่มีความจำเป็นต้องติดกันโคลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการขับขี่บนท้องถนนก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วย