การสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน จะได้รับอานิสงส์อย่างไร

การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน สามารถที่จะทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เฉพาะคนแก่อย่างที่หลายคนอาจเข้าใจผิด การสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญต่างๆด้วย

การสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน ช่วยเรื่องอะไร

การสวดมนต์ก่อนนอน ไหว้พระก่อนนอน จะช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ จิตใจผ่องใส เป็นการแผ่ส่วนบุญกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับสรรพสัตว์ต่างๆและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ทำให้มีจิตใจที่เย็นลง นอนหลับสบาย ตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกถึงความสดชื่น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และทำงาน สำหรับบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็มีอานุภาพในตัวเองทั้งนั้น ทั้งยังแฝงข้อคิดดีๆ ที่ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุข ดังนั้นการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจึงเป็นเรื่องที่ดี หากทำทุกวันก็จะส่งดีในเรื่องของสมาธิ มีสติมากขึ้น ทำให้คิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างรอบคอบ

อานิสงส์ของการสวดมนต์

  • การสวดมนต์นั้นจะเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า เนื่องจากบทสวดพุทธมนต์จะมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนสาวกและมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก จึงเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและได้กุศล
  • การสวดมนต์เป็นประจำจะทำให้เกิดความสุขในจิตใจ ทำให้ร่างกายมีการหลั่งสารของความสุขออกมา หน้าตาจึงดูสดใส ร่างกายแข็งแรง
  • การสวดมนต์จะเป็นการบำเพ็ญภาวนารูปแบบหนึ่ง ทำให้เกิดสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแล้วก็ย่อมจะคิดอ่านและหาหนทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้ง่าย
  • การสวดมนต์จะเป็นการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหาย จึงทำให้เกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น
  • เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิต ทำสิ่งใดก็จะมีความสุข ประสบผลสำเร็จ
  • การสวดมนต์นั้นจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้สร้างกรรมดีด้วยการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้แก่เหล่าสรรพสัตว์
  • ทำให้เกิดปัญญา การคิดอย่างมีสติปัญญานั้นจะใช้สติมาคอยกำกับ การสวดมนต์นั้นจะทำให้มีสติปัญญาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในบทสวดแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ขจัดความเกียจคร้านได้ การสวดมนต์ไหว้พระ หรือนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการฝึกวินัยไปในตัว หากขณะที่สวดมนต์นั้นไม่มีความอดทน หรือมีอารมณ์เบื่อ ง่วงนอน ก็อาจสวดมนต์ไม่จบ หรือสวดได้แค่ครั้งเดียว ไม่มีความสม่ำเสมอ แต่ถ้าสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้จิตใจสงบ ได้บุญกุศล ก็ยังเป็นการฝึกวินัยที่ดีได้

การสวดมนต์นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นหากอยากเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ เพิ่มสติปัญญาให้กับตนเอง ก็ให้ฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก็จะส่งผลให้เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้น